Dokumenty

Dokumenty rekrutacyjne

  • Regulamin realizacji projektu [PDF]
  • Załącznik nr 1 do Regulaminu – formularz rekrutacyjny [PDF]
  • Załącznik nr 2 do Regulaminu – zaświadczenie pracodawcy o sytuacji pracownika/osoby zwolnionej [PDF]
  • Załącznik nr 3 do Regulaminu – oświadczenie kandydata/tki o zwolnieniu z przyczyn niedotyczących pracownika [PDF]

Materiały promocyjne

  • Plakat promocyjny [PDF]

Masz jakieś pytania? Chcesz zgłosić wstępną chęć udziału w projekcie? Wypełnij FORMULARZ.

Skip to content