Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie pt.: „Nowe kwalifikacje szansą na zmiany!”, który jest dofinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Działania 9.7 Outplacement, Priorytetu IX Zaspokajanie potrzeb rynku pracy programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Cel projektu

Celem projektu jest wzrost zdolności do podjęcia i/lub utrzymania zatrudnienia oraz zwiększenie potencjału adaptacyjnego do zmian zachodzących na lubelskim rynku pracy wśród 168 osób (min.101 kobiet) tj. pracowników zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia, osób zwolnionych z przyczyn niedotyczących pracownika, osób odchodzących z rolnictwa poprzez realizację kompleksowego wsparcia typu outplacement dobranego indywidualnie dla każdego Uczestnika/Uczestniczki. Cel zostanie osiągnięty w okresie od 01.05.2024r.do 31.08.2025r.

Grupa docelowa

Grupę docelową projektu stanowi 168 osób (101 kobiet i 67 mężczyzn) z woj. lubelskiego, w tym:

 • 144 (87 kobiet i 67 mężczyzn) pracowników zagrożonych zwolnieniem, pracowników przewidzianych do zwolnienia, osób odchodzących z rolnictwa
 • 24 (14 kobiet i 10 mężczyzn) osoby zwolnione z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

Miejsce realizacji

Projekt realizowany jest na terenie woj. lubelskiego.

Formy wsparcia

W projekcie oferowane będą następujące formy wsparcia:

 • Doradztwo zawodowe wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania (6 godzin na osobę).
 • Coaching kariery z elementami wsparcia psychologicznego (7 godzin na osobę).
 • Trening rozwoju osobistego oraz kształtowania umiejętności społecznych (24 godziny na grupę).
 • Kursy i szkolenia zawodowe (96 godzin na grupę) z modułem komputerowym lub językowym (po 60 godzin na grupę).
 • Pośrednictwo pracy (4 godziny na osobę).
 • Staż zawodowy (3 miesiące na osobę).

Rezultaty projektu

 • Liczba osób objętych wsparciem z zakresu outplacementu – 168 osób (101 kobiet i 67 mężczyzn).
 • Liczba osób, które w wyniku realizacji wsparcia z zakresu outplacementu/poprawy środowiska pracy podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie – 68 osób (41 kobiet i 27 mężczyzn).
 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 9 osób (6 kobiet i 3 mężczyzn).

Wartość projektu wynosi 1 994 977,08zł, a kwota dofinansowania to 1 895 228,22zł.

Termin realizacji: 1.05.2024 roku do 31.08.2025 roku.

Realizator projektu: projekt  jest realizowany przez Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o.

Biuro projektu:

Aleje Racławickie 8/18A, 20-037 Lublin
tel.: (+48) 512 058 626
e-mail: nowekwalifikacje@csi.info.pl

Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Skip to content